Top
Agressie trainingen in Zwolle voor de zorg en hulpverlening | Trabel
fade
4228
page-template-default,page,page-id-4228,mkd-core-1.5,wellspring-ver-2.7,mkdf-smooth-scroll,mkdf-smooth-page-transitions,mkdf-ajax,mkdf-grid-1300,mkdf-blog-installed,mkdf-header-standard,mkdf-sticky-header-on-scroll-down-up,mkdf-default-mobile-header,mkdf-sticky-up-mobile-header,mkdf-dropdown-default,mkdf-dark-header,mkdf-header-style-on-scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-7.4,vc_responsive

Agressie trainingen in Zwolle voor de zorg en hulpverlening

Trabel / Agressie trainingen in Zwolle voor de zorg en hulpverlening

Agressie trainingen in Zwolle voor de zorg en hulpverlening

Voor wie?

Voor zorg -en hulpverleners, maar ook vrijwilligers die in hun werk (regelmatig ) in aanraking komen met agressie en willen leren hiermee professioneel om te kunnen gaan. Doelgroepen bevinden zich binnen de:

 • jeugdzorg
 • ouderenzorg
 • ziekenhuizen
 • thuiszorg
 • mantelzorgers
 • gehandicaptenzorg
 • activiteitenbegeleiding
 • frontoffice

Omgaan met agressie = bewaken van je grenzen!

Medewerkers in de zorg en hulpverlening hebben vaak te maken met agressie. Twee op de drie werknemers geeft aan in aanraking te zijn geweest met verschillende vormen van agressie. Dit kan gaan om verbale en fysieke agressie, maar ook om intimidatie en bedreigingen (CBS 2019).

In de zorg en hulpverlening zijn medewerkers erg betrokken met hun cliënten. Medewerkers verlenen enerzijds hulp in intieme situaties, denk aan aankleden en wassen van een cliënt. Anderzijds dient een medewerker ook voldoende professionele afstand te kunnen houden. Dat betekent dat je als medewerker je grenzen goed moet kunnen bewaken. In veel begeleidingssituaties ligt die grens niet zo duidelijk maar worden wel grenzen van medewerkers overschreden. Herkent u de uitspraken van cliënten, ouders of mantelzorgers als: “Je moet nu komen” of: “Als je dit niet doet dan …”. Deze vormen van communicatie zorgen voor een oplopende  spanning. Vragen die medewerkers kunnen hebben: ‘Tot hoever mag deze cliënt gaan?’, ‘Hoe moet ik reageren om in contact blijven?’, ‘Hoe en wanneer geef ik mijn grens aan?’, ‘Wie kan ik om hulp vragen?’.

Herkent u deze uitspraken binnen uw team? Wilt u uw medewerkers ondersteunen in het omgaan met agressie in Zwolle? Vraag dan informatie aan of bel ons ….

 

BUTTON  VOOR CONVERSIE

Waarom is het omgaan met agressie zo moeilijk?

Agressie roept veel emoties op. Hierdoor is het moeilijk om rationeel te kunnen blijven denken. De hersenen slaan namelijk ingrijpende gebeurtenissen op in het geheugen. Tegelijkertijd worden ook de beleefde emoties en gevoelens bij die gebeurtenis opgeslagen. De één wordt boos en wil de agressor domineren, terwijl de ander vlucht wat zich uit in de situatie ‘weglachen’ of letterlijk de situatie ontvluchten. Je hebt aangeleerd om vanuit jouw emoties op een bepaalde manier te reageren. Omgaan met agressie vraagt in eerste instantie om zelfcontrole. Het controleren van je emoties. Wanneer jij jouw emoties de baas bent, kun je gericht een aanpak kiezen om een cliënt tijdens een agressie incident respectvol te kunnen begeleiden. Dit vraagt om het ombuigen van ‘oud gedrag’ (reageren vanuit emoties) naar ‘nieuw professioneel gedrag’ (rationeel handelen). Een training omgaan met agressie ondersteunt medewerkers in het aanleren van dit nieuwe gedrag.

Welke gevolgen heeft agressie voor uw medewerkers

Een agressie incident heeft veel impact op uw medewerkers en organisatie. Agressie roept veel emoties op. Door de oplopende spanning verhoogt dit de werkdruk. De verhoogde werkdruk kan leiden tot ziekteverzuim van uw medewerker. Ook vaardigheden kunnen ontbreken om vormen van agressie te kunnen herkennen. Hierdoor is iemand niet in staat om een juiste strategie te kunnen kiezen. Medewerkers nemen hierdoor beslissingen op basis van hun gevoel of emotie en denken het zelf op te moeten lossen. Dat kan goed uitpakken, maar levert op lange termijn onduidelijkheid binnen het team op: wat werkt preventief? Waarom lukt het de ene medewerker wel en de andere niet? Het gevaar dat medewerkers door cliënten tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden ligt op de loer. Medewerkers kunnen het ook moeilijk vinden om hulp in te schakelen. Daarmee nemen ze problemen mee naar huis en wordt de werkdruk groter dan hij al was.

Impact van agressief gedrag van cliënten op een team:

 • Oplopende spanning leidt tot verhoging van werkdruk.
 • Risico op ziekteverzuim van medewerkers.
 • Medewerkers nemen het probleem mee naar huis.
 • Ontbreken van een eenduidige aanpak geeft onrust en spanning in het team.
 • Verminderd zelfvertrouwen van medewerkers met agressie om te kunnen gaan.

 Wat is nodig voor professioneel handelen?

Een agressie incident kan voor uw team nieuw zijn. Andere teams hebben vaker te maken met agressie van cliënten. Het uitgangspunt is dat zowel uw medewerkers als uw cliënten zich veilig voelen. Dat is een situatie waarbij uw medewerker zich in staat voelt om respectvol in contact te kunnen blijven met uw cliënt. Daarvoor is nodig:

 • Een agressie incident professioneel kunnen benaderen (rationeel kunnen handelen)
 • Zelfvertrouwen om vaardigheden in de praktijk te kunnen toepassen
 • Steun ervaren van het team en organisatie door omgaan met agressie op te nemen in beleid

Hoe werkt een training omgaan met agressie?

Een training omgaan met agressie werkt als volgt:

 • Bewustwording door kennis over agressie
 • Bewustwording van eigen emoties bij agressie (oud gedrag)
 • Leren herkennen van verschillende vormen van agressie
 • Leren toepassen van handelingsstrategieën (nieuw gedrag)
 • Via opdrachten reflecteren op toepassing in de praktijk
 • Terugkoppeling van ervaringen verbeterpunten

Welke thema’s worden aangeboden?

Elk team heeft een eigen vraag over het omgaan met agressie. Zo kan het ene team meer behoefte hebben aan het omgaan met verbale agressie. Een ander team wil hulp krijgen bij omgaan met verbale en fysieke agressie. Elke training vraagt om maatwerk.

Hieronder een aantal basisthema’s die centraal kunnen staan binnen de trainingen:

Kennis

Theoretische invalshoeken en inzichten over agressie:

 • Factoren van invloed op agressie
 • Aanleidingsaspecten
 • Functie van agressie
 • Crisisontwikkelingsmodel
 • Vormen van agressie

Bewustwording:

inzicht in wat agressie bij je oproept door:

 • Zelftesten
 • Simulatieoefeningen
 • Reflecteren op praktijksituaties
 • Zelfcontrole technieken

Werken volgens een vaste methodiek

Professioneel handelen door:

 • Bewustwording van je primaire reacties bij agressie
 • Herkennen van verschillende vormen van agressie
 • Leren toepassen van een strategie in een eenvoudige situatie
 • Leren toepassen van een strategie vanuit praktijksimulaties
 • Reflecteren op toepassing in de praktijk

Wetgeving en preventie:

 • Wetgeving op het gebied van agressie
 • Modelprotocol agressiehantering
 • Werken met signaleringsplannen
 • Borging in beleid en organisatie

 Te behalen resultaten

Na een training omgaan met agressie kunt u de volgende resultaten verwachten:

Uw medewerkers:

 • Krijgen kennis en inzicht in actuele theorieën en praktijkmodellen in het omgaan met agressie.
 • Ervaren de kracht van oefeningen gericht op bewustwording van (eigen) emoties.
 • Weten technieken toe te passen om rustig te blijven bij een agressie incident (zelfcontrole)
 • Kunnen een gerichte aanpak kiezen om een situatie te kunnen deëscaleren.
 • Krijgen kennis over hoe preventief kan worden gewerkt in een team op het gebied van agressie.
 • Voelen meer zelfvertrouwen in het omgaan met agressie

 Workshops en trainingen

Het is mogelijk om workshops en/of trainingen te volgen. De verschillen tussen een workshop en een trainingen op een rij.

Workshop:

 • Duurt: één of twee dagdelen
 • Kennismaken met thema’s staat centraal
 • Oefeningen worden veelal groepsgewijs begeleid
 • Sluit goed aan op een scholings-/studiedag
 • Bevordert teamgevoel en teambuilding

Trainingen

A) Basistraining omgaan met agressie

De basistraining is er op gericht om medewerkers bewust te laten worden van hun ‘oude’ (ongewenste) gedrag en het trainen naar het ‘nieuwe’ professionele gedrag. Het vergroten van het zelfvertrouwen in omgaan met agressie staat binnen alle trainingen centraal.

 • Duur: 2 dagen

Dag 1:

 • Verdieping in actuele (praktijk-) theorieën
 • Oefeningen worden individueel of in kleine groepjes begeleid
 • Bewustwordingsoefeningen
 • Leren van zelfcontrole: rustig kunnen blijven.
 • Herkennen verschillende vormen van agressie.
 • Leren toepassen effectieve methodiek
 • Toepassen handelingsstrategieën eenvoudige situaties
 • Huiswerkopdrachten

Dag 2:

 • Verdieping in actuele (praktijk-) theorieën
 • Terugkoppeling opdrachten
 • Herhalen technieken zelfcontrole vanuit praktijksituaties
 • Bewustwordingsoefeningen
 • Toepassen handelingsstrategieën in praktijksituaties
 • Optioneel: werken met een acteur
 • Gedachtencontrole en oefeningen voor mentale weerbaarheid

B) Vervolgtrainingen:

 • Herhalingstrainingen
 • Wetgeving op gebied van agressie.
 • Preventie en teamsamenwerking.
 • Borging preventie agressie in beleid en organisatie.

Werkwijze

De werkwijze van Trabel bestaat uit de volgende fasen:

Fase 1: Gratis kennismakingsgesprek

Het eerste persoonlijke contact vinden wij heel belangrijk. Trainingen afnemen en geven vraagt om wederzijds vertrouwen in elkaar. Vandaar dat we in de eerste ontmoeting een gratis kennismakingsgesprek aanbieden om te beoordelen of wij met ons aanbod kunnen aansluiten bij uw wensen en behoeften.

 • Persoonlijk eerste contact
 • Hulpvraag van uw team wordt verkend
 • Inzicht in thema’s voor een training

Fase 2: Trainingsvoorstel

Indien er een match is, maken wij een trainingsvoorstel. Met een trainingsvoorstel maken we de training op maat. Hierin staat beschreven: 1) de (hulp)vraag van uw team en doel van de training 2) de centrale thema’s van de training en 3) praktische zaken zoals aantal deelnemers, locatie, tijdstip training, kosten en overige randvoorwaarden.

 • Beschrijving van hulpvraag en doel
 • Inzicht in thema’s training
 • Inzicht randvoorwaarden training

Fase 3: Uitvoering training

Als het trainingsvoorstel aansluit op uw vraag starten we met de uitvoering. Deze kan op uw locatie plaatsvinden, maar wij kunnen ook voor een locatie zorgen.

 • Uitvoeren van trainingen op eigen locatie of indien gewenst andere locatie
 • Trainen van uw team binnen de vastgestelde thema’s

Fase 4: Evaluatie van de training

De training wordt met uw medewerkers geëvalueerd. De resultaten worden aan u teruggekoppeld en met u besproken. Zo krijgt u: 1) inzicht in wat de training uw medewerkers heeft opgeleverd en 2)  waar nog behoeften liggen van uw medewerkers. Wij kunnen u in deze fase graag advies geven over vervolgtrainingen (individueel/ groep) op het gebied van omgaan met agressie.

 • Ervaringen van medewerkers over de training
 • Inzicht in verdere behoeften van uw team
 • Advies over verdere begeleiding en training

Wat kunt u van ons verwachten

 • Agressie, op een laagdrempelige en leuke manier bespreekbaar maken
 • Jarenlange ervaring in het lesgeven aan groepen
 • Vertaling maken vanuit de theorie naar uw praktijk
 • Een goede afwisseling tussen theorie, bewegen en praktijk
 • Advies en feedback gedurende en na de trainingen

 

Wilt u meer informatie over Trabel agressie trainingen?

 

Stuur ons een mail of neem telefonisch contact met ons op.